Pokyny pre súťažiacich

Organizačné pokyny pre súťaž Python Cup v šk. roku 2023/24

 • Súťaž Python Cup sa koná 24. 4. 2024 od 8:00 do 17:00.

 • Žiakov do súťaže prihlasuje učiteľ-koordinátor súťaže pomocou EduPage. Každý žiak môže súťažiť len v jednej zo súťaží Scratch Cup, Python Cup alebo JavaScript Cup.
 • Všetky aktivity: zverejnenie zadaní, prístup k súborom s obrázkami, odovzdávanie riešení, vyhodnotenie... budú prebiehať cez EduPage.
 • V rámci určeného dňa súťaže koordinátor stanoví pre svoju školu hodinu začatia súťaže tak, ako mu to vyhovuje a aby čo najmenej narušil bežné vyučovanie.
 • Žiaci riešia zadania 90 minút.
 • V deň súťaže a v hodinu, ktorú určil učiteľ, sa súťažiaci zhromaždia pri počítačoch. Žiaci budú mať pomocou kódu, ktorý dostali z EduPage, prístup k zadaniu úloh a k obrázkovým súborom, ktoré sú potrebné pre tohtoročné zadania. Čas (90 minút), ktorý je vyhradený na súťaž, začne ubiehať po spustení súťažného testu. Preto by mali žiaci zadať svoj kód až v čase, keď sú pod učiteľovým dozorom a reálne chcú začať súťažiť.
 • Obrázky k úlohám sú zazipované programom ZIP, preto treba mať na počítači program na rozzipovanie. Súťažiaci majú preto k dispozícii 5 minút navyše, aby si pripravili potrebné obrázky.
 • Súťažiaci môžu riešiť zadanie v ľubovoľnom poradí, pri riešení môžu používať ľubovoľnú literatúru - poznámky, ťaháky na papieri, zošity, knihy... Nemôžu si však načítať žiadny rozpracovaný projekt z internetu, ani z elektronických materiálov, či iných elektronických zdrojov... Učiteľ zabezpečí férovosť súťaže tak, aby každý žiak riešil úlohy samostatne s dodržaním vyššie uvedených podmienok.
 • Po uplynutí 90 minút od začiatku súťaže žiaci odovzdajú riešenia do prostredia EduPage ako tri samostatné projekty uložené vo formáte uloha_číslo_úlohy.py, resp. s príponou py, napr. uloha_1.py (bez diakritiky a malými písmenami, číslo riešenej úlohy oddelené podčiarovníkom).
 • Súťažiaci môže stlačením modrej ikony "Priložiť súbor" odovzdať len jeden súbor. Po jeho odovzdaní táto ikona zmizne a nie je možné odovzdať ďalší súbor. Pre výmenu inej verzie súboru je potrebné predchádzajúci súbor vymazať. Neviem odovzdať súbor, zmizlo mi tlačidlo "Pridať súbor"
 • Výsledkovú listinu nájde koordinátor v EduPage najneskôr do 3 týždňov od uskutočnenia súťaže.
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť