iBobor Online.sk

Vitajte. Na tejto stránke môžete súťažiť v súťaži iBobor. Potrebujete kód, ktorý dostanete z vašej školy, stačí ho napísať do políčka a stlačiť Štart.
Pozorne si prečítajte aj pokyny pre súťažiacich.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na sutaze@asc.sk