iBobor Online.sk

Vitajte. Na tejto stránke môžete súťažiť v súťažiach: iBobor, Scratch Cup, Python Cup a JavaScript Cup. Potrebujete kód, ktorý dostanete z vašej školy. Stačí ho napísať do políčka a stlačiť Štart.
Pozorne si prečítajte aj pokyny pre súťažiacich.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na sutaze@asc.sk